Szlifowanie

Szlifowanie ręczne

1400 sianor ao

1400 sianor ao

Szlifowanie ostateczne powierzchni (drewno lite, okleina). Perfekcyjne
powierzchnie na elementach z drewna litego i okleinowanych. Produkt
opracowany specjalnie do stosowania ręcznego. Bardzo wysoka elastyczność
i zdolność dostosowania do kształtów.

1701 sialac ao

1701 sialac ao

Międzyoperacyjne szlifowanie powłok lakierowych. Perfekcyjna jakość przy
międzyoperacyjnym szlifowaniu powłok lakierowych. Zredukowane
zaklejanie, także przy miękkich lakierach.

 

1707 siapar

1707 siapar

Nadawanie szorstkości płytom izolacyjnym. Zdzieranie starej warstwy
gipsu, kamienia i betonu. Zdzieranie farby i starego lakieru.
Szlifowanie drewna litego.

1727 siawat fc

1727 siawat fc

Szlifowanie powłok lakierowych na powierzchniach kształtowych.
Przygotowanie do polerowania powierzchni na wysoki połysk. Obróbka
powłok lakierowych na wysoki połysk w zakresie
drobnych granulacji. Egalizacja (wyrównywanie) powłok lakierowych

1748 siarexx fine

1748 siarexx fine

Szlifowanie międzyoperacyjne powłok lakierowych. Szlifowanie gruntu i
szpachli. Szlifowanie ostateczne profili i kształtów. Zredukowane
zaklejanie materiału ściernego.

1913 siawat

1913 siawat

Stosowany do powierzchni olejowanych. Szlifowanie powłok lakierowych na
elementach kształtowych. Przygotowanie do polerowania powierzchni na
wysoki połysk. Obróbka powłok lakierowych na wysoki połysk w zakresie
drobnych granulacji. Egalizacja (wyrównywanie) powłok lakierowych.

1919 siawood TopTec

1919 siawood TopTec

Kalibrowanie, szlifowanie wstępne i ostateczne powierzchni. Szlifowanie
wyrównujące obrzeży, doklejek i naddatków. Szlifowanie i matowanie
gruntów. Szlifowanie międzyoperacyjne powłok lakierowych. Perfekcyjne
powierzchnie dzięki technologii TopTec.

1960 siarexx cut

1960 siarexx cut

Szlifowanie i zeszlifowanie lakieru oraz farby. Szlifowanie drewna
litego i okleiny. Szlifowanie i matowanie gruntu, wypełniacza i
szpachli. Szlifowanie po wodowaniu. Szlifowanie międzyoperacyjne powłok
lakierowych na powierzchniach i zaokrągleniach.

1960 siarexx cut siafast

1960 siarexx cut siafast

Szlifowanie i zeszlifowanie lakieru i farby. Szlifowanie drewna litego i
okleiny. Zaszlifowanie i szlifowanie ostateczne gruntu, wypełniacza i
szpachli. Szlifowanie po wodowaniu. Szlifowanie międzyoperacyjne powłok
lakierowych na powierzchniach i zaokrągleniach.

2936 siatur jj

2936 siatur jj

Szlifowanie kształtowe i ostateczne profili oraz kształtów. Szlifowanie
międzyoperacyjne zaokrągleń i profili. Przydatność do bębnów
pneumatycznych. Specjalnie przystosowany do głowic szczotkowych.

2951 siatur h

2951 siatur h

Szlifowanie wstępne i ostateczne zaokrągleń i profili. Szlifowanie
gruntu i szpachli. Szlifowanie międzyoperacyjne zaokrągleń i profili.
Przydatność do głowic szczotkowych.

6120 siavlies/siawool

6120 siavlies/siawool

Szlifowanie i matowanie lakierów i farb. Usuwanie rozkurzu
lakierniczego. Szlifowanie elementów ługowanych. Obróbka elementów
profilowanych i okrągłych. Znakomity do przecierania patyny. Stosowany
do zbierania nadmiaru kredki naprawczej.

siaair velvet

siaair velvet

Szlifowanie ostateczne materiałów mineralnych i powłok lakierowych.
Przygotowanie do polerowania powierzchni na wysoki połysk. Szlifowanie
lakierowych powłok poliestrowych i poliuretanowych. Szlifowanie
ostateczne na tworzywach mineralnych.

Gąbki ścierne sia Abrafoam

Gąbki ścierne sia Abrafoam

Zeszlifowanie farb, wypełniacza i starego lakieru. Szlifowanie drewna
przed lakierowaniem. Międzyoperacyjne szlifowanie powłok lakierniczych
na powierzchniach, wręgach i kształtach. Usuwanie wad lakierniczych.

Szlifowanie szlifierką ręczna

1707 siapar

1707 siapar

Nadawanie szorstkości płytom izolacyjnym. Zdzieranie starej warstwy gipsu, kamienia i betonu. Zdzieranie farby i starego lakieru. Szlifowanie drewna litego.

1748 siarexx fine

1748 siarexx fine

Szlifowanie międzyoperacyjne powłok lakierowych. Szlifowanie gruntu i szpachli. Szlifowanie ostateczne profili i kształtów. Zredukowane zaklejanie materiału ściernego.

1749 siaral f

1749 siaral f

Szlifowanie krawędzi i powierzchni MDF, HDF i płyt wiórowych. Obróbka zgrubna i ostateczna kompozytów, tworzyw z żywicy syntetycznej i powierzchni GKF. Szlifowanie ostateczne powierzchni. Szlifowanie międzyoperacyjne powłok lakierowych. Szlifowanie ostateczne w obróbce kamienia.

1919 siawood TopTec

1919 siawood TopTec

Kalibrowanie, szlifowanie wstępne i ostateczne powierzchni. Szlifowanie wyrównujące obrzeży, doklejek i naddatków. Szlifowanie i matowanie gruntów. Szlifowanie międzyoperacyjne powłok lakierowych. Perfekcyjne powierzchnie dzięki technologii TopTec.

1960 siarexx cut

1960 siarexx cut

Szlifowanie i zeszlifowanie lakieru oraz farby. Szlifowanie drewna litego i okleiny. Szlifowanie i matowanie gruntu, wypełniacza i szpachli. Szlifowanie po wodowaniu. Szlifowanie międzyoperacyjne powłok lakierowych na
powierzchniach i zaokrągleniach.

1960 siarexx cut siafast

1960 siarexx cut siafast

Szlifowanie i zeszlifowanie lakieru i farby. Szlifowanie drewna litego i okleiny. Zaszlifowanie i szlifowanie ostateczne gruntu, wypełniacza i szpachli. Szlifowanie po wodowaniu. Szlifowanie międzyoperacyjne powłok lakierowych na powierzchniach i zaokrągleniach.

2920 siawood

2920 siawood

Szlifowanie wyrównujące obrzeży i wręgów. Szlifowanie ostateczne powierzchni i krawędzi. Szlifowanie zgrubne do ostatecznego w produkcji sklejki. Szlifowanie zgrubne do ostatecznego klejonki. Zeszlifowywanie starego lakieru i farby.

2951 siatur h

2951 siatur h

Szlifowanie wstępne i ostateczne zaokrągleń i profili. Szlifowanie gruntu i szpachli. Szlifowanie międzyoperacyjne zaokrągleń i profili. Przydatność do głowic szczotkowych.

6120 siavlies/siawool

6120 siavlies/siawool

Szlifowanie i matowanie lakierów i farb. Usuwanie rozkurzu lakierniczego. Szlifowanie elementów ługowanych. Obróbka elementów profilowanych i okrągłych. Znakomity do przecierania patyny. Stosowany do zbierania nadmiaru kredki naprawczej.

siacarat velvet

siacarat velvet

Szlifowanie odpornych na zarysowania systemów lakierowych. Szlifowanie ostateczne materiałów mineralnych. Obróbka materiałów epoksydowych. Matowanie i wygładzanie bardzo twardych powierzchni, jak również odporne na zarysowanie lakiery bezbarwne.

siaair velvet

siaair velvet

Szlifowanie ostateczne materiałów mineralnych i powłok lakierowych. Przygotowanie do polerowania powierzchni na wysoki połysk. Szlifowanie lakierowych powłok poliestrowych i poliuretanowych. Szlifowanie ostateczne na tworzywach mineralnych.

Szlifowanie taśmą

1727 siawat fc

1727 siawat fc

Szlifowanie powłok lakierowych na powierzchniach kształtowych. Przygotowanie do polerowania powierzchni na wysoki połysk. Obróbka powłok lakierowych na wysoki połysk w zakresie
drobnych granulacji. Egalizacja (wyrównywanie) powłok lakierowych

1729 sialac

1729 sialac

Szlifowanie międzyoperacyjne w przemysłowych systemach lakierowania. Przygotowanie do polerowania powierzchni na wysoki połysk. Szlifowanie międzyoperacyjne powłoki lakierowej w celu wycięcia powstających włókien drzewnych. Likwidacja wad lakierniczych.

1749 siaral f

1749 siaral f

Szlifowanie krawędzi i powierzchni MDF, HDF i płyt wiórowych. Obróbka zgrubna i ostateczna kompozytów, tworzyw z żywicy syntetycznej i powierzchni GKF. Szlifowanie ostateczne powierzchni. Szlifowanie międzyoperacyjne powłok lakierowych. Szlifowanie ostateczne w obróbce kamienia.

1796 sialac

1796 sialac

Szlifowanie i matowanie gruntów. Szlifowanie międzyoperacyjne powłok lakierowych cienkowarstwowych. Szlifowanie ostateczne jako przygotowanie do polerowania. Do cienkowarstwowych i trudno szlifowalnych powłok lakierowych.

1913 siawat

1913 siawat

Stosowany do powierzchni olejowanych. Szlifowanie powłok lakierowych na elementach kształtowych. Przygotowanie do polerowania powierzchni na wysoki połysk. Obróbka powłok lakierowych na wysoki połysk w zakresie drobnych granulacji. Egalizacja (wyrównywanie) powłok lakierowych.

1919 siawood TopTec

1919 siawood TopTec

Kalibrowanie, szlifowanie wstępne i ostateczne powierzchni. Szlifowanie wyrównujące obrzeży, doklejek i naddatków. Szlifowanie i matowanie gruntów. Szlifowanie międzyoperacyjne powłok lakierowych. Perfekcyjne powierzchnie dzięki technologii TopTec.

1939 siawood

1939 siawood

Szlifowanie wyrównujące (na równi z szeroką powierzchnią) obrzeży, doklejek i naddatków. Kalibrowanie, szlifowanie wstępne i ostateczne powierzchni. Wyrównywanie obrzeży i doklejek. Wyrównywanie wstępne do ostatecznego drewna litego i powierzchni okleinowanych.

2812 siaral x

2812 siaral x

Szlifowanie wyrównujące nadmiarów i drewna na czołach („sztorców”). Wyrównywanie obrzeży i doklejek. Obróbka zgrubna materiałów włóknistych i drewna twardego. Obróbka zgrubna do ostatecznej w produkcji parkietu, sklejki i klejonki.

2918 siapan z

2918 siapan z

Przemysłowa obróbka zgrubna różnych gatunków. Zgrubne i szlifowanie w produkcji sklejki. Obróbka zgrubna do ostatecznej klejonki.

2920 siawood

2920 siawood

Szlifowanie wyrównujące obrzeży i wręgów. Szlifowanie ostateczne powierzchni i krawędzi. Szlifowanie zgrubne do ostatecznego w produkcji sklejki. Szlifowanie zgrubne do ostatecznego klejonki. Zeszlifowywanie starego lakieru i farby.

2921 siawood

2921 siawood

Zeszlifowywanie starego lakieru i farby. Szlifowanie wyrównujące obrzeży i doklejek. Zbieranie nadmiaru drewna litego. Optymalny produkt do szlifowania ręcznego i taśm do szlifierek ręcznych.

2933 siatur

2933 siatur

Szlifowanie zgrubne i ostateczne zaokrągleń i profili. Zeszlifowywanie starego lakieru. Szlifowanie wyrównujące obrzeży, wręgów i naddatków. Obróbka wstępna i ostateczna powierzchni i zaokrągleń. Specjalna przydatność do bębnów pneumatycznych.

2936 siatur jj

2936 siatur jj

Szlifowanie kształtowe i ostateczne profili oraz kształtów. Szlifowanie międzyoperacyjne zaokrągleń i profili. Przydatność do bębnów pneumatycznych. Specjalnie przystosowany do głowic szczotkowych.

Szlifowanie profili

 

2747 siatur

2747 siatur

Szlifowanie profilowe MDF. Szlifowanie międzyoperacyjne powłok lakierowych elementów profilowych. Szlifowanie bardzo wysokimi granulacjami. Przygotowanie do polerowania na wysoki połysk.

2933 siatur

2933 siatur

Szlifowanie zgrubne i ostateczne zaokrągleń i profili. Zeszlifowywanie starego lakieru. Szlifowanie wyrównujące obrzeży, wręgów i naddatków. Obróbka wstępna i ostateczna powierzchni i zaokrągleń. Specjalna przydatność do bębnów pneumatycznych.

2936 siatur jj

2936 siatur jj

Szlifowanie kształtowe i ostateczne profili oraz kształtów. Szlifowanie międzyoperacyjne zaokrągleń i profili. Przydatność do bębnów pneumatycznych. Specjalnie przystosowany do głowic szczotkowych.

2943 siatur h

2943 siatur h

Szlifowanie profili z drewna twardego i miękkiego oraz MDF. Szlifowanie zaokrągleń i spłaszczeń (sfrezowań brzegowych
płycin). Szlifowanie boczne elementów wygiętych i krzywoliniowych.

2951 siatur h

2951 siatur h

Szlifowanie wstępne i ostateczne zaokrągleń i profili. Szlifowanie gruntu i szpachli. Szlifowanie międzyoperacyjne zaokrągleń i profili. Przydatność do głowic szczotkowych.

6120 siavlies/siawool

6120 siavlies/siawool

Szlifowanie i matowanie lakierów i farb. Usuwanie rozkurzu lakierniczego. Szlifowanie elementów ługowanych. Obróbka elementów profilowanych i okrągłych. Znakomity do przecierania patyny. Stosowany do zbierania nadmiaru kredki naprawczej.