Bejce

Bejcowanie drewna służy poprawie jego wyglądu poprzez uwypuklenie żyłkowania i porów, ujednolicenie różnic odcieni malowanego podłoża oraz ograniczenie zmiany koloru wraz z upływem czasu. Dzięki bejcowaniu również pospolite gatunki drewna stają się piękniejsze.

Nasza gama obejmuje kompletny wybór bejc wodnorozcieńczalnych i rozcieńczalnikowych w nieskończonej ilości kolorów i odcieni.

KROMOLUX:
• Bejce wodnorozcieńczalne i/lub rozcieńczalnikowe do nakładania natryskowego i z użyciem szmatki, systemów automatycznych i walca, przeznaczone do użytku przemysłowego, w celu uzyskania szczególnej przezroczystości i kolorowego połysku na meblach i sprzętach wyposażenia wnętrz.

KROMOFIX:
• Bejce wodnorozcieńczalne do nakładania zanurzeniowego Flow-coating, natryskowego lub z użyciem szmatki, jeżeli chcemy uzyskać dobrą przezroczystość bez stosowania rozpuszczalników na wyrobach ręcznych wytoczonych z drewnianego bloku.

KROMOLIGHT:
• Bejce wodnorozcieńczalne w celu uzyskania delikatnego koloru przy zachowaniu wyraźnego charakteru malowanego podłoża. Można je również stosować do barwienia w masie różnych rodzin produktów malarskich, zarówno podkładów jak i lakierów nawierzchniowych.

KROMOPASTEL:
• Bejce wodnorozcieńczalne nakładane z wykorzystaniem tradycyjnych metod natryskowych i walca, do użytku przemysłowego, wskazane w celu uzyskania pastelowego zabarwienia na gatunkach iglastych i liściastych, z uwypukleniem naturalnego rysunku malowanego podłoża i z efektem częściowego pokrycia. Można ponadto uzyskać różne stopnie połysku pokrycia dzięki wymieszaniu z produktami z serii Kromofix (CFT) podkłady bezbarwne.

KROMOROLLER:
• Bejce rozcieńczalnikowe odpowiednie do uszlachetniania różnych gatunków drewna poprzez specyficzne nakładanie wałkiem na użytek przemysłowy. Istnieje możliwość uzyskania różnych stopni przezroczystości w zależności od sposobu stosowania samych bejc lub od ich użycia po wymieszaniu z produktami z serii Kromolux (CLT) podkłady bezbarwne.

KROMOPRINT:
• Bejce do stosowania na odpowiednich podkładach do druku w celu odtworzenia żyłkowania poprzez imitację różnych gatunków drewna i uszlachetnianie w ten sposób wyrobu ręcznego. Stosowane są na złożonych liniach przemysłowych z użyciem wałków grawerowanych i sitodrukowych.

KROMOSTYLE:
• Bejce rozcieńczalnikowe, które nakładane są natryskowo, a następnie usuwa się ich nadmiar, przeznaczone do mebli stylowych w zależności od żądanego efektu.

KROMOSTAIN:
• Koncentraty bejc rozcieńczalnikowych, które można dodawać do produktów malarskich, zarówno podkładów jak i lakierów nawierzchniowych (nitrocelulozowych i poliuretanowych). Można je dodawać do produktów bezpośrednio przed użyciem, w małych ilościach, w celu zachowania wyraźnego charakteru oryginalnego drewnianego podłoża nadając mu jednak delikatne odcienie różnych kolorów.

KROMOGLAZE:
• Bejce rozcieńczalnikowe nakładane natryskowo bezpośrednio na drewniane podłoże z obowiązkowym przecieraniem, są szczególnie wskazane, jeżeli chcemy uzyskać maksymalną jednorodność koloru, również w przypadku drewna różnego rodzaju i jakości. Produkty Kromoglaze nadają się do tworzenia szczególnego efektu starzenia na stylowych meblach.

KROMOIRIDIOL:
• Bejce wodnorozcieńczalne do gatunków iglastych, które mogą tworzyć efekt koloryzujący określany jako „pozytywny”, ponieważ koloryzują wybiórczo „twardą” strukturę podłoża i podkreślają naturalny rysunek drewna.

KROMOLINE:
• Bejce wodnorozcieńczalne nakładane natryskowo z przecieraniem lub bez przecierania w zależności od żądanego efektu. Można je stosować na różnych gatunkach drewna przeznaczonych na meble lub sprzęty do wyposażenia wnętrz, zarówno nowoczesne jak i stylowe. Produkty KROMOLINE nadają się do stosowania z farbami wodnymi.