Lakierowanie

Lakierowanie to proces umożliwiający pokrycie podłoża powłoką zarówno w celach ochronnych jak i dekoracyjnych.

Cykl Lakierowania

Przez „cykl lakierowania” określa się proces nakładania różnych produktów lakierniczych wybranych w celu uzyskania efektu estetycznego i nadania podłożu żądanych cech fizyko-chemicznych. Cykl lakierowania składa się z szeregu operacji:

 • Szlifowanie podłoża czynność, wskutek której powierzchnia przeznaczona do malowania jest gładka i porowata, dzięki usunięciu wszelkich nieregularności w celu ułatwienia fizycznego przylegania warstwy produktu malarskiego
 • Koloryzowanie i uszlachetnianie (jeżeli jest konieczne) czynność służąca do modyfikowania, podkreślania lub ujednolicania koloru podłoża.
 • Izolowanie (jeżeli jest konieczne) nakładanie izolantu sprzyjająceego lepszemu przyleganiu produktów malarskich do podłoża specjalnego, zwykle egzotycznego pochodzenia.
 • Wypełnianie nakładanie jednej lub większej ilości warstw podkładowych w celu wypełnienia porów podłoża w żądanym stopniu.
 • Szlifowanie podkładu czynność potrzebna do przygotowania podłoża, na które zostały już nałożone jedna lub więcej warstw podkładu, do aplikacji produktu nawierzchniowego.
 • Wykończenie nakładanie końcowej warstwy produktu lakierniczego w celu uzyskania efektu estetycznego i nadania podłożu żądanych cech fizyko-chemicznych. Specyficzne potrzeby mogą wymagać wykonania operacji cyklu lakierowania w innej kolejności, aniżeli wyżej przedstawiona.


W celu wybrania cyklu lakierowania należy ocenić:
 • rodzaj lakierowanego podłoża
 • wykończenie, które pragniemy uzyskać
 • systemy nakładania
 • systemy suszenia


Przed rozpoczęciem cyklu lakierowania należy ponadto sprawdzić:
 • czy czynniki środowiskowe są odpowiednie
 • wilgotność otoczenia powinna mieścić się w przedziale 40%-75%
 • idealna temperatura otoczenia wynosi od 18°C do 22°C
 • otoczenie powinno być wolne od pyłów