Produkty lakiernicze do parkietów

Dzięki długiemu doświadczeniu zdobytemu zarówno w zakresie malowania rzemieślniczego jak i przemysłowego, Milesi oferuje kompletną gamę produktów do parkietów nakładanych ręcznie i parkietów gotowych. Wszystkie produkty są w stanie spełnić wszelkie wymagania użytkowe i estetyczne i zostały opracowane w sposób zapewniający doskonałą odporność na ścieranie i zadeptanie w przypadku malowania połyskowego i matowego.

Gama produktów obejmuje następujące linie:

Bejce do parkietów, specjalnie opracowane, rozpuszczalne w wodzie i w rozcieńczalniku, do nakładania walcem na przemysłowych liniach do produkcji gotowych parkietów lub do nakładania natryskowego w przypadku parkietów rzemieślniczych.

Hydroparquet, kompletna gama złożona z podkładu oraz jedno- i wieloskładnikowych wodnych lakierów nawierzchniowych idealnych do malowania parkietów nakładanych i o niskiej szkodliwości dla środowiska naturalnego. Produkty z gamy Hydroparquet są całkowicie bezwonne, co jest podstawową cechą w przypadku parkietów nakładanych.

Produkty z technologią UV, używane wyłącznie w przemyśle do produkcji gotowych parkietów, zapewniają malowanie o niskiej szkodliwości dla środowiska naturalnego oraz wysoką wydajność produkcyjną. Są odpowiednie do wszystkich gatunków drewna stosowanych w branży parkietów i dają doskonałe wyniki w zakresie przylegania, przezroczystości, odporności na zużycie i na płyny.