Produkty utwardzalne UV

Technologia farb utwardzalnych UV pozwala uzyskać bardzo wysoką wydajność produkcyjną i umożliwia stosowanie minimalnych gramatur produktu na 1 m2. Produkty utwardzalne UV pozwalają uzyskać bardzo krótki czas utwardzania i znaczne ograniczenie emisji rozcieńczalnika.

Przeznaczone są do linii przemysłowych w dużych zakładach produkcyjnych. Produkty utwardzalne UV Milesi opracowane są do skutecznego użycia w instalacji dowolnego typu i w celu zaspokojenia wszelkich wymogów produkcyjnych oferując najlepsze gwarancje w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa wyników.

Gama produktów Milesi obejmuje wodne i rozcieńczalnikowe produkty utwardzalne UV:

Linia produktów wodnych
• Bezbarwne podkłady wodne
• Pigmentowane podkłady wodne
• Bezbarwne wodne lakiery nawierzchniowe
• Pigmentowane wodne lakiery nawierzchniowe

Linia produktów rozcieńczalnikowych
• Pigmentowane podkłady do nakładania natryskowego i polewania
• Bezbarwne podkłady do nakładania natryskowego i polewania
• Bezbarwne podkłady do nakładania walcami
• Bezbarwne matowe lakiery nawierzchniowe do nakładania natryskowego i polewania
• Bezbarwne połyskowe lakiery nawierzchniowe do nakładania natryskowego i polewania
• Pigmentowane matowe lakiery nawierzchniowe do nakładania natryskowego i polewania
• Pigmentowane połyskowe lakiery nawierzchniowe do nakładania natryskowego i polewania
• Bezbarwne lakiery nawierzchniowe do nakładania
walcami