Systemy Czyszczące

Stanowisko do Czyszczenia pistoletów lakierniczych Inox Line AQUA mod. ILA
Obudowa i Zbiornik ze Stali Nierdzewnej Electroclean
Możliwe mycie ręczne i automatyczne oraz ostateczne płukanie.
Szczotka połączona z pompą membranową do mycia automatycznego i z pompą Venturiego do mycia ręcznego
Zawiera pistolet nadmuchowy
Urządzenie separujące wodę od farby
Szczotka zasilana wodą
Stanowisko do prowadzenia prób kolorów z systemem odprowadzania oparów.
Stanowisko do Czyszczenia Pistoletów Lakierniczych Inox Line SOL mod. SLD
Obudowa i Zbiornik ze Stali Nierdzewnej Electroclean
Automatyczne mycie z płukaniem czystym rozpuszczalnikiem
Możliwe mysie ręczne
Stanowisko do prowadzenia prób kolorów z systemem odprowadzania oparów.
Pistolet suszący
Możliwośc połączenia z destylarką
Obudowa i Zbiornik ze Stali Nierdzewnej Electroclean
Automatyczne mycie z płukaniem czystym rozpuszczalnikiem
Możliwe mysie ręczne
Stanowisko do prowadzenia prób kolorów z systemem odprowadzania oparów.
Pistolet suszący
Możliwośc połączenia z destylarką
DESTYLARKA Inox Line SOL mod. ILDGUN WASH
• Całkowicie pneumatyczna
• Zawór bezpieczeństwa wyłącza urządzenie, jeśli otworzy się pokrywę komory podczas pracy
• Obudowa i Zbiornik ze Stali Nierdzewnej Electroclean
• Automatyczne mycie z płukaniem czystym rozpuszczalnikiem
• Możliwe mycie ręczne
• Stanowisko testowe z systemem odprowadzania oparów Veturiego
• Pistolet suszący
Stanowisko do Czyszczenia Pistoletów Lakierniczych przeznaczonych do farb i lakierów wodorozcieńczalnych IWK H2O
Pneumatycznie obsługiwane stanowisko jest małą i opłacalną maszyną do ręcznego mycia pistoletów do farb i lakierów wodorozcieńczalnych oraz innych niewielkich przedmiotów.
Umiejscowienie oprzyrządowania w części przedniej czyni stanowisko wygodnym w użyciu. Myjka natryskowa wyposażona jest w niewielką pompę i natrysk pobierający czystą wodę z pojemnika umieszczonego na dole urządzenia, a także drugi natryskiwacz do mycia końcowego, który podłączony jest do sieci wodociągowej. W końcowej fazie pistolet nadmuchowy czyści i suszy umyte pistolety i przedmioty.ODZIELANIE FARBY OD WODY:
Zbiornik myjący ze stali nierdzewnej wyposażony jest w wewnętrzny system, który miesza zanieczyszczoną wodę z proszkiem flokulującym. W następnej kolejności zawór uwalnia wodę ze skoagulowanym osadem z farby, które zostają przepuszczone przez system filtrujący. Cząsteczki ciał stałych zatrzymują się na filtrze i zostają oddzielone od wody. Przefiltrowana woda może być wykorzystana ponownie do mycia.
MYJKA IWK COMBI
SOL BTa maszyna podciśnieniowa wyposażona jest w odprowadzacz oparów, zewnętrzny blat roboczy na pistolety oraz obniżoną wnękę. Ma ona również sterowaną timerem pompę membranową do mycia automatycznego, dyszę i przewód sprężonego powietrza do ręcznego mycia końcowego i mniejszych prac natryskowych.SOL C

Ta maszyna jest wyposażona podobnie jak model IWK SOL B, jednak ma dodatkową pompę membranową do końcowego płukania automatycznego.

This machine is equipped as the IWK SOL B model, with an additional diaphragm pump for final automatic rinsing.